"Brussel mag niet aan zijn lot overgelaten worden"

Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V) betreurt de uitspraken van Waals PS-minister Jean-Claude Marcourt over de band tussen Wallonië en Brussel. Als Wallonië zich terugtrekt uit Brussel en zich op zichzelf gaat concentreren, heeft niemand daar baat bij. "Daar wordt Brussel niet beter van, maar Wallonië evenmin. Het is niet door te desinvesteren in Brussel dat de Franse Gemeenschap meer gaat investeren in Wallonië. Dat is een lose-losesituatie in plaats van een win-winsituatie", zo stelt Grouwels in een reactie op haar blog.

PS'er Jean-Claude Marcourt zorgde de voorbije dagen voor een hevig debat aan Franstalige kant door te zeggen dat de federatie tussen Brussel en Wallonië moet opgeblazen en heropgebouwd worden en dat de Walen hun toekomst in eigen handen moeten nemen.

Volgens Grouwels is het logisch en goed dat er wordt nagedacht over de rol van Wallonië en de band met Brussel. Maar over het discours van Marcourt is de CD&V-politica niet te spreken. "Waarom ziet Marcourt Brussel als een rem of een handicap, veeleer dan als een troef?", aldus Grouwels. Wanneer Wallonië Brussel in de steek zou laten, wordt niemand daar beter van, stelt ze.

"Het doet mij denken aan sommige Vlaamse politici die ook het liefst zo snel mogelijk van Brussel af willen. Ook zij denken dat ze daarmee Vlaanderen meer ruimte en meer kansen geven, maar het omgekeerde is waar", meent Grouwels.

De Brusselse minister vindt ook dat Brussel zelf aan zijn imago moet werken. "Als we diegenen die Brussel aan zijn lot willen overlaten, willen counteren, zullen we zelf uit onze egelstelling moeten komen en werk maken van een nog sterker partnerschap met Vlaanderen en Wallonië." (ERIC LALMAND)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud