BSO-afgestudeerden onvoldoende geletterd

De meerderheid van de leerlingen die na het zesde jaar beroepssecundair onderwijs hun studies beëindigen, is onvoldoende geletterd om zich volwaardig te ontplooien op de arbeidsmarkt, in het sociale leven en in verder onderwijs. Dat blijkt uit het onderzoek door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de K.U.Leuven.

In het kader van dit onderzoek werd van 1.700 leerlingen in het derde jaar BSO en het zesde jaar BSO dezelfde lees- en schrijftoets afgenomen. Het ging om taken die ze moeten kunnen uitvoeren om in het maatschappelijk leven volwaardig te functioneren. De leerlingen van het zesde jaar scoorden op de toets nauwelijks beter dan de leerlingen van het derde jaar BSO. De groei van de functionele geletterdheid valt dus tussen het derde en het zesde jaar nagenoeg stil. Eerder dan bijkomende aparte schrijf- en leeslessen pleiten de Leuvense onderzoekers er voor dat het beroepssecundair onderwijs "het stimuleren van de geletterdheid" zou integreren binnen de beroepsopleiding en de algemene vorming. Hierbij moet gewerkt worden met teksten die voor de leerlingen interessant en relevant zijn.

(DWM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud