Budget voor kunstorganisaties stijgt met 15 procent

Op voorstel van cultuurminister Bert Anciaux heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist welke kunstorganisaties de komende drie jaar structureel gesubsidieerd worden in het kader van het Kunstendecreet. Het budget hiervoor stijgt met 15 procent tot bijna 98 miljoen euro. Het totale kunstenbeleid zal dan kunnen rekenen op 200 miljoen euro, een verdrievoudiging van de middelen op tien jaar.

In de periode 2010-2012 zullen 278 organisaties een structurele subsidie krijgen. Bij de vorige subsidieronde, in 2008, waren dat er 248. Daarvan zijn er 15 die nu niet meer opgenomen zijn. Er komen ook 45 nieuwe organisaties bij. Om een groter evenwicht te krijgen tussen de verschillende kunstsectoren, komt er voor sommige disciplines een inhaalbeweging. Voor architectuur stijgt het budget met 33 procent, voor audiovisuele kunsten met 40 procent. Dans en muziektheater krijgen respectievelijk 26 en 79 procent meer middelen. Ook voor de klassiek sterkere sectoren als muziek en theater is er een stijging. (DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud