Burgers die beveiligingskosten inbrachten, krijgen in januari aanslagbiljet

De 80.000 burgers die een uitgave voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand hadden aangegeven om een belastingvermindering te bekomen, krijgen hun aanslagbiljet vanaf 21 januari in de bus. Na een arrest van het Grondwettelijk Hof werd in december een wet gestemd om de vermindering mogelijk te maken.

Het Grondwettelijk Hof wees in maart op het verschil in fiscale behandeling tussen gehuwde of wettelijk samenwonende eigenaars en gehuwde of wettelijk samenwonende huurders. Bij het eigenaarskoppel werden de uitgaven opgedeeld op basis van hun respectief deel in de woning. In bepaalde gevallen bleek dit nadelig te zijn ten opzichte van de opdeling die gehanteerd werd bij een huurderskoppel, namelijk een automatische opdeling op basis van het belastbaar inkomen van elk van hen. Daarom vernietigde het hof de bepaling.

Op 21 en 25 januari worden dus 80.000 aanslagbiljetten verstuurd aan burgers die in hun aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2012 een bedrag invulden in de rubriek van de belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand (codes 1382 en 2382). Voor de voorgaande aanslagjaren gaat de administratie, zonder tussenkomst van de burgers, over tot rechtzettingen in het voordeel van de burgers. De belastingplichtige die dit wenst, kan sinds woensdag via Tax-on-web of Tax-Calc het verwachte resultaat berekenen. (JDH)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud