Cassatie: alles in het werk gesteld om arrest te vermijden (Update)

In een brief aan Kamervoorzitter Herman Van Rompuy laat de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie Ghislain Londers weten dat "alles in het werk is gesteld opdat het arrest van de 18de Kamer van het hof van beroep (in de Fortis-zaak, nvdr) niet zou kunnen worden uitgesproken zoals voorzien". Cassatie meent dus dat er duidelijk sprake is van beïnvloeding van het gerecht.

Bovenaan de brief aan Van Rompuy staat dat de brief persoonlijk en vertrouwelijk is. Die werd donderdagnamiddag toch uitgebreid verspreid in de wandelgangen van de Kamer. Wat volgt is een letterlijke weergave van wat in de brief staat.

"Na een grondige analyse van de brief van 17 december 2008 van eerste minister Leterme aan minister van Justitie Jo Vandeurzen, is bij eerste voorzitter Delvoie (van het hof van beroep, nvdr) en mijzelf de vraag gerezen wat er uiteindelijk is gebeurd met de informatie die de Kanselarij had bereikt.

Wanneer evenwel die informatie in parallel wordt gebracht met bepaalde initiatieven in de Fortiszaak, komen onvermijdelijk een aantal duidelijke aanwijzingen aan de oppervlakte dat alles in het werk is gesteld opdat het arrest van de 18de kamer van het hof van beroep niet zou kunnen worden uitgesproken zoals voorzien en dat gepoogd is de zaak te laten behandelen door een anders samengestelde zetel, wellicht in de hoop op een ander resultaat dan de aangekondigde 'dramatische wending'", schrijft Londers. (SER)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud