Cassatie: Geen juridische bewijzen, wel aanwijzingen (UPDATE)

Er zijn geen juridische bewijzen van een poging tot belemmering van de rechtsgang, maar er zijn ongetwijfeld belangrijke aanwijzingen in die zin. Dat is de conclusie van het rapport van het Hof van Cassatie over de mogelijke politieke inmenging in de Fortis-zaak.

In het eerste deel van de nota van het Hof van Cassatie wordt verwezen naar de informatie die Hans D'Hondt, kabinetschef van premier Leterme, op 11 december krijgt van Jan De Groof, CD&V'er en man van rechter Christine Schurmans.

Het Hof heeft het over "zeer gevoelige en vertrouwelijke informatie" waaruit blijkt dat Schurmans haar beroepsgeheim en het geheim van het beraad heeft geschonden. Volgens premier Leterme werd met de informatie die D'Hondt kreeg niets gedaan. Of dat inderdaad zo is, kon de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie Ghislain Londers naar eigen zeggen niet nagaan. Hij wijst wel op een "in het oog springend parallellisme".

Het tweede luik in de nota levert vooral kritiek op minister van Justitie Jo Vandeurzen. Die schakelde procureur-generaal van het Brusselse hof van beroep Marc de le Court in om na te gaan of in de zaak alles goed verliep. de le Court stelde onder meer voor om de zaak integraal te hernemen met een volledig anders samengestelde kamer en kwam met "de manifest onontvankelijke klacht" van rechter Schurmans aandragen en dreigde ermee op de zitting gewag te maken van die klacht. Dat zou volgens de nota tot de wraking van de rechters hebben geleid. "De tussenkomst heeft (...) de zaken sterk bemoeilijkt, met alle gevolgen vandien". (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud