CD&V en sp.a onderschrijven eisen actievoerders

De acties van de truckers tegen de sociale dumping kunnen rekenen op steun uit politieke hoek. Zowel CD&V en sp.a scharen zich achter de eisen van de Belgische truckers die hun voortbestaan bedreigd zien door buitenlandse collega's die veel minder kosten.

De acties van de verschillende truckersvakbonden zijn voor sp.a meer dan ooit legitiem. "Als we willen dat er nog Belgische truckers blijven bestaan, zijn dringend maatregelen nodig", vinden kamerleden David Geerts en Hans Bonte, die verwijzen naar hun resolutie om de wanpraktijken in de sector tegen te gaan. "De controles zijn ondertussen opgedreven, de nieuwe wetten op de schijnzelfstandigheid en de hoofdelijke aansprakelijkheid pakken de valsspelers aan. Maar Europa moet veel strenger optreden tegen sociale dumping", stellen ze. Voor sp.a dient de oplossing internationaal gezocht te worden, maar in afwachting wil de partij al het mogelijke in het binnenland doen: "Europa moet ook mee. We zien dat de Europese Unie de beperking op cabotageritten wil opheffen, dat mag zeker niet gebeuren. De naleving ervan moet gewoon verbeteren, bijvoorbeeld via een digitale tachograaf met gps-koppeling". Ook CD&V-europarlementslid Ivo Belet vindt het protest van de vrachtwagenchauffeurs volledig legitiem. Hij verwijst naar de nieuwe Europese wet tegen wanpraktijken in (o.a.) de transportsector die momenteel in het Europese parlement besproken wordt. "Malafide constructies met postbusondernemingen en schijnzelfstandigen, loondumping en mensonwaardige werkomstandigheden, zijn onaanvaardbaar", aldus Belet, die wil dat het Europees parlement de detacheringsrichtlijn moet aanscherpen. "We zullen in het Europese parlement met onze fractie amendementen indienen die tot doel hebben om goed functionerende modellen, zoals het Belgische Limosa-informatiesysteem (inclusief een sociale ID-kaart) als rolmodel te hanteren op heel de interne markt", aldus nog de CD&V'er. (DLA)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud