CD&V wil dat Rekenhof rol van CBFA onderzoekt

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten wil dat het Rekenhof onderzoekt of de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) de banksector voldoende heeft gecontroleerd en of eventueel bijkomende controlemechanismen noodzakelijk zijn.

Volgens de CD&V'er staat het buiten kijf dat er meer transparantie en controle moet komen op financiële transacties in de banksector. Welke maatregelen daarvoor moeten worden genomen, dienen de verschillende overheden uit te maken, stelt hij.

"Op Belgisch niveau kan een eerste aanzet daartoe gegeven worden door na te gaan in welke mate de controle op de financiële instellingen doeltreffend verloopt. Ik wil daarom het Rekenhof de opdracht geven een doelmatigheidsonderzoek uit te voeren ten aanzien van de CBFA", zegt Verherstraeten.

Eerder stelde Open Vld voor om een commissie van specialisten in het leven te roepen die zich moet buigen over wat er is misgelopen in de financiële sector.

Tot slot merkt Verherstraeten op dat het Rekenhof het voordeel biedt dat het het onderzoek discreet kan uitvoeren. Bovendien is de instelling politiek onafhankelijk. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud