Centrumsteden vragen grondige herfinanciering lokale besturen

De dertien Vlaamse centrumsteden vinden dat de volgende Vlaamse regering dringend werk moeten maken van een grondige herfinanciering van de lokale besturen. Ze pleiten ook voor een "interne Vlaamse staatshervorming", waardoor bevoegdheden en de nodige middelen hiervoor kunnen verschuiven van het Vlaamse naar het lokale niveau.

De centrumsteden klagen erover dat ze kreunen onder de Vlaamse regeldrift. "De voorbije vijftien jaar heeft de Vlaamse overheid haar bevoegdheden omgezet in tientallen decreten, uitvoeringsbesluiten en richtlijnen waardoor de handelsvrijheid van de lokale besturen ten gronde werd beperkt", luidt het. De centrumsteden spreken van een "overdreven detailregelgeving" en vragen dat die drastisch wordt teruggeschroefd.

De steden willen verschillende bevoegdheden en de bijbehorende middelen toegewezen krijgen. Het gaat dan om bijvoorbeeld kinderopvang, sociale economie, huisvestings- en mobiliteitsbeleid.

De centrumsteden zeggen ook dat de financiën van de meeste steden en gemeenten structureel niet in evenwicht zijn. De uitgaven stijgen sneller dan de ontvangsten. Steden en gemeenten krijgen ook steeds minder geld. De volgende Vlaamse regering moet daarom zorgen voor een grondige herfinanciering van de lokale besturen door een stijging met minstens 10 procent bovenop de normale jaarlijkse groei. Omdat de gemeenten meer zouden kunnen investeren en zo de economie zouden kunnen ondersteunen, pleiten de centrumsteden voor een tweede schuldovername en een nieuw investeringsfonds. (SVR)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud