CGKR niet gelukkig met "deels aparte louter federale structuur" voor migratiekwesties

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) is niet onverdeeld gelukkig met het akkoord dat de verschillende regeringen sloten over de omvorming van het centrum. Het CGKR betreurt dat zijn opdrachten rond migratie terechtkomen in een deels aparte en louter federale structuur.

De verschillende regeringen van ons land kwamen overeen dat het CGKR tegen midden 2013 hervormd wordt tot een "interfederaal centrum", waarmee zijn bevoegdheden inzake de strijd tegen discriminatie uitgebreid worden tot die van de gewesten en de gemeenschappen.

Het CGKR vindt dat op zich een goede zaak. "Dit akkoord biedt nieuwe perspectieven op overleg en samenwerking tussen de verschillende overheden van dit land inzake de strijd tegen discriminatie, met respect voor de autonomie en bevoegdheden van elke (federale of gefedereerde) entiteit", luidt het in een mededeling.

De opdrachten migratie, mensenhandel en grondrechten van de vreemdelingen vallen niet meer onder de taken van het Interfederaal Centrum. Het zijn in wezen federale bevoegdheden. Om de continuïteit te garanderen, wordt daarom gelijklopend een federaal "Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel" opgericht.

Met die aparte structuur is het CGKR het niet eens. "Men kan niet ontkennen dat migratiekwesties vandaag almaar meer raken aan de bevoegdheden van gewesten en gemeenschappen. Het is dan ook bijzonder vreemd dat de gewesten en gemeenschappen dit louter aan het federale niveau en niet aan een interfederale instelling overlaten", luidt het.

(VIM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud