Cipiers alert voor zelfdoding

Via een rollenspel leren gevangenisbewakers de signalen van suïcidegevaar bij gedetineerden herkennen. Dat staat maandag in De Standaard en Het Nieuwsblad. Sinds 2003 plegen jaarlijks gemiddeld een tiental gevangenen zelfmoord in hun cel.

Het aantal zelfdodingen vertoont een dalende trend, maar ligt nog relatief hoog. Volgens berekeningen zou zelfdoding zeker vijf keer - sommigen zeggen zelfs tien keer - meer voorkomen in de gevangenis dan in de gewone samenleving.

Mensen die opgesloten zitten in een arresthuis zoals in Gent, Lantin, Vorst of Antwerpen, in afwachting van hun proces, benemen zich vaker van het leven. Het verloop in de arresthuizen is erg groot en de contacten vluchtig. Ook heerst er overbevolking en bestaat er een psychiatrische afdeling, wat een verhoogd risico betekent.

De minister van Justitie, Jo Vandeurzen (CD&V), vindt dat gevangenisdirecties niet bij de pakken mogen blijven zitten en laat alle cipiers daarom in hun basisopleiding een training volgen waarbij ze, via een rollenspel, de signalen op een zelfmoordrisico leren herkennen. De bewakers volgen daarvoor een tweedaagse opleiding, aangeboden door het centrum voor zelfmoordpreventie in Brussel. (SIJ)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud