Cipiers Doornik hervatten het werk

Het personeel van de gevangenis van Doornik heeft vanmiddag met grote meerderheid (90%) het protocolakkoord aangenomen dat het gemeenschappelijk vakbondsfront gisteravond bereikte met de regionale directie van het gevangeniswezen en de Regie der Gebouwen. Er komen infrastructuurwerken en extra personeel is beloofd. De cipiers gaan sinds 14 uur geleidelijk opnieuw aan de slag. De cipiers van Doornik hadden vrijdagavond het werk neergelegd nadat een cipier kortstondig gegijzeld werd.

Het protocolakkoord voorziet een rist werken. Zo komt er voor 20 oktober een nieuwe controlepoort voor de wandeling. En voor midden

november is de reparatie van schoorstenen voorzien. Eind november wordt de waterinsijpeling in de cellen en de rookruimte aangepakt.

Tegen eind februari volgend jaar wordt de verlichtingen binnen en buiten de gevangenismuren vernieuwd. Een maand later moet de

installatie van een infrarood-detectiesysteem afgerond zijn om ontsnappingen en indringers op te sporen. Dan moeten ook de 31 bewakingscamera's in vleugel C vervangen of vernieuwd zijn. Tegen eind maart 2014 wordt ook een controlepost opgericht buiten

het cellengedeelte. Het gaat om een zenuwcentrum voor de communicatie van waaruit de gevangenis beheerd kan worden. Tegen half oktober worden vijf cipiers overgeplaatst. Daarna volgen een psycholoog en een sociaal assistent. Tegen eind maart volgend

jaar moeten er negen cipiers in opleiding bijkomen. En op termijn zal het personeelskader opgetrokken worden tot 155, zelfs 160 bewakers. Het kader telt nu 146 cipiers. De gevangenis van Doornik telt ongeveer 240 gedetineerden. (DLA)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud