Cipiersstaking - Stakingsaanzegging goed opgevolgd

Woensdag om 22 uur begint een 24 urenstaking in de gevangenissen in ons land. De stakingsoproep wordt volgens de vakbonden goed opgevolgd. Het zwaartepunt van de actie ligt op donderdag, dan zal de hinder het grootst zijn, klinkt het bij Luc Neirynck van ACV Openbare Diensten en Gino Hoppe van ACOD.

De staking is een reactie op uitspraken van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V), die bij de bonden in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Bogaert had vorige maand in de krant De Tijd verklaard dat het gevangenispersoneel 36,5 uur werkt, terwijl 38 uur de regel is. "Ik zie niet in waarom dat niet kan opgetrokken worden", klonk het. De bonden wijzen erop dat de 36 uur destijds ingevoerd werd naar aanleiding van de overbevolking in de gevangenissen.

Woensdagavond start de cipiersstaking, maar de grootste hinder wordt donderdag verwacht, als heel wat cipiers zullen staken om aan de nationale betoging in Brussel te kunnen deelnemen, zegt Neirynck. "Ik verwacht in elke gevangenis hinder".

Zijn collega van de socialistische vakbond kreeg het signaal dat de acties massaal opgevolgd zullen worden. "Naar schatting 95 procent van het personeel neemt deel, niet alleen de cipiers maar ook de administratie doet mee". Hoppe zegt dat de malaise algemeen is, niet alleen over de uitspraken van de staatssecretaris, maar over het gevangenisbeleid in het algemeen. "Ik vrees dat het niet bij deze ene actiedag zal blijven".

Dat laatste is slecht nieuws voor de politiediensten, die telkens als de cipiers staken opgevorderd worden om de veiligheid in de gevangenissen te garanderen. De politiebonden zijn het beu en dienden ook een stakingsaanzegging in, maar de Raad van State oordeelde woensdag dat ze niet bevoegd is. Politieagenten zullen dus gehoor moeten geven aan de opvordering. Maar Vincent Gilles van de VSOA waarschuwde woensdagavond dat hij de strijd niet opgeeft. "Telkens als de cipiers staken, zullen wij ook een stakingsaanzegging indienen." Hij hoopt dat de politiek, en de minister van Justitie in het bijzonder, na tweeënhalf jaar strijd eindelijk een oplossing zal uitwerken via een minimumdienstverlening voor cipiers.

(VDH)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud