De Coninck werkt aan kb over verlof bij hospitalisering kind

Minister van Werk Monica De Coninck heeft zich ertoe geëngageerd zo snel mogelijk een regeling uit te werken waardoor een werknemer een week betaald verlof kan opnemen wanneer zijn of haar kind in het ziekenhuis wordt opgenomen als gevolg van een zware ziekte. Het verlof zou met een week kunnen worden verlengd, ook als de opname onverwacht gebeurde.

De sp.a-minister nam het engagement in de Kamercommissie Sociale Zaken. Daar lag een wetsvoorstel van cdH, CD&V en sp.a op tafel om zo'n vorm van betaald verlof in te voeren. Het moet gaan om een zware medische ingreep, waarbij de arts vindt dat elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is. Die mogelijkheid geldt alleen voor de werknemer die een bijzondere band heeft met het kind.

De woordvoerster van de minister wijst erop dat er al langer plannen waren voor een aanpassing van de regels in die richting. Bovendien waren er adviezen van de Nationale Arbeidsraad in die zin. Een koninklijk besluit bepaalt nu dat minimaal een maand verlof moet worden opgenomen om een ziek kind bij te staan. Initiatiefneemster Catherine Fonck (cdH) reageert tevreden op de aankondiging van de minister. Zij vernam naar eigen zeggen dat het prijskaartje van de ingreep minder dan 150.000 euro zou belopen.

(DTM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud