Advertentie

De Gelder is "uiterst gevaarlijk voor de maatschappij"

"Wegens zijn dubbel profiel van serie- en massamoordenaar is Kim De Gelder uiterst gevaarlijk voor de maatschappij." Dat staat in de motivering voor de beslissing om De Gelder schuldig te verklaren over de hele lijn. De Gelder was en is voor de jury toerekeningsvatbaar.

"Voor de gezworenen is er niet de minste twijfel dat beschuldigde Kim De Gelder zowel bij de feiten op 14, 16 als 23 januari 2009 niet verkeerde hetzij in staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakte tot het controleren van zijn daden", las assisenvoorzitter Koen Defoort de motivering voor.

De jury sluit zich aan bij de bevindingen van het college van deskundigen. Volgens die deskundigen heeft De Gelder een ernstige geestesstoornis, met name van het type schizotypsiche persoonlijkheidsstoornis, met ook trekken van narcistische en antisociale persoonlijkheidsstoornissen. De bevindingen van de experts van de verdediging "konden niet overtuigen".

In de motivering wordt ook verwezen naar de "volkomen koelbloedige en ijzig kalme manier" waarop de feiten in Fabeltjesland werden gepleegd. Ook de grondige voorbereidingen die De Gelder trof, werden opgesomd. Die bewijzen "dat hij over meer dan voldoende inschattings- en oordelingsvermogen beschikte bij het plegen van de daden". De Gelder maakte ook enkele malen keuzes, luidt het. (KAV)

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud