De Vits ziet democratisch deficit binnen sp.a

De beslissing om Frank Vandenbroucke uit de Vlaamse regering te weren, blijft binnen sp.a naweëen veroorzaken. Vlaams parlementslid Mia De Vits stelde woensdag in Villa Politica dat er binnen de partij een "democratisch deficit" bestaat en dat er nood is aan een tussenstructuur waarbij de afdelingen meer inspraak hebben.

Tijdens een vergadering van de voorzitters en secretaressen van Vlaams-Brabantse sp.a-afdelingen maandagavond in Leuven bleek nog een pak ongenoegen te bestaan over de beslissing om Vandenbroucke niet in de ploeg-Peeters op te nemen. De Vits bevestigde dat de situatie moeilijk blijft. Ze wil meer duidelijkheid over de rol die Vandenbroucke nog in de sp.a kan spelen.

De gewezen vakbondsvrouw verklaarde voorts dat er volgens haar een democratisch deficit bestaat bij de Vlaamse socialisten. Er is een structuur nodig, zoals in andere organisaties, waarbij de afdelingen meer inspraak hebben dan vandaag het geval is.

Even later zei partijvoorzitster Gennez het "absoluut oneens" te zijn met die kritiek. Ze wees erop dat er binnen de partij een heel grote discussie is geweest over de regeerverklaring en dat de beslissingen die nadien zijn genomen er kwamen na breed overleg in de partijtop. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud