Decreet financiering hoger onderwijs naar Vlaams parlement

De Vlaamse regering heeft vrijdag het nieuwe financieringssysteem voor het hoger onderwijs definitief goedgekeurd. Het ontwerpdecreet kan nu naar het Vlaams parlement. Donderdag betoogden studenten en personeel van het hoger onderwijs nog tegen het ontwerp van minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a).

Met het nieuwe financieringssysteem wil de minister de universiteiten en de hogescholen aansporen om niet alleen meer studenten aan te trekken, maar ook om meer te investeren in succesvolle studieloopbanen. Het systeem bevat stimulansen die de instellingen ertoe moeten aanzetten om ten aanzien van minder vertegenwoordigde groepen in het hoger onderwijs extra inspanningen te leveren, wat volgens de minister "een tweede democratiseringsgolf" moet teweegbrengen. In de nieuwe financiering wordt voor het eerst ook rekening gehouden met de onderzoeksresultaten van de instellingen. (DWM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud