Decreet over Franstalige scholen in commissie goedgekeurd

De commissie Onderwijs van het Vlaams parlement heeft donderdag het decreetvoorstel goedgekeurd dat de pedagogische en taalinspectie over de Franstalige basisscholen in de faciliteitengemeenten onder Vlaamse bevoegdheid brengt. Het voorstel ligt zeer gevoelig in Franstalig België.

De Vlaamse en Franse gemeenschap discussiëren al jaren over wie bevoegd is over de inspectie op de bewuste scholen. Omdat overleg tussen de ministers van onderwijs niets opleverde, hebben de meerderheidspartijen hun interpretatie van de wet in een voorstel van decreet gegoten. Dat is nu in de onderwijscommissie goedgekeurd. Alle partijen met stemrecht stemden voor de tekst.

Het voorstel gaat nu naar de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Als het ook daar wordt goedgekeurd, hebben de Franstalige scholen tot september 2009 de tijd om zich naar het decreet te schikken.

Maar het is mogelijk dat de Franse gemeenschap een belangenconflict inroept, want eerder al noemden Franstalige politici het voorstel een nieuwe "kaakslag". (TIP)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud