Di Rupo: "we moeten samen voor een betere toekomst zorgen"

Politieke akkoorden zijn onontbeerlijk, maar niet voldoende. We moeten allemaal samen zorgen voor een betere toekomst. Die oproep lanceerde formateur Elio Di Rupo tijdens zijn langverwachte persconferentie. Hij richtte zich daarbij onder meer tot de bedrijven, de werkgevers, de vakbonden en de creatieve geesten.

Het korte persmoment volgde op het afsluiten van de herlezing van de communautaire akkoorden die de formateur samen met de acht onderhandelende partijen bereikte. Di Rupo had het over een "memorabel" akkoord "met een historische draagwijdte". Een regering met volle bevoegdheden is nu volgens hem in zicht.

Er ligt nog een pak werk op de plank, beseft de formateur. Hij verwees naar de opmaak van de begroting voor 2012 en de "structurele maatregelen" die moeten worden doorgevoerd. Hij had het over moeilijke maatregelen die, ondanks de omvang van de saneringsoefening, sociaal rechtvaardig moeten zijn, de werkgelegenheid ten goede moeten komen en de burgers moeten helpen hun moeilijkheden te overwinnen.

Woensdag en wellicht donderdag zal de formateur nog contacten leggen met de betrokken partijvoorzitters met het oog op de coalitievorming.

(JDH)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud