Drie jaar wachten op sociale woning - Tommelein ziet oplossing in aanpak fraude

De lange wachtlijsten in de sociale huisvesting kunnen volgens Open Vld-gemeenschapssenator Bart Tommelein ingekort worden door de aanpak van de domiciliefraude. "Door systematisch de gegevens over het verbruik van water, gas en elektriciteitsverbruik te koppelen aan de identiteitsgegevens van de bewoners van sociale woningen kan men in één klap de domiciliefraude in kaart brengen", aldus Tommelein. Hij meent dat de wachtlijsten op deze manier op korte termijn met vier procent verminderd kunnen worden.

De aanpak van domiciliefraude via controle op het elektriciteits- en gasverbruik is volgens de Open Vld'er een maatregel die getuigt van goed bestuur. In de sociale huisvesting wordt vaak domiciliefraude gepleegd om onterecht een sociale woning te behouden. Hij verwijst naar wetsvoorstel dat hij eerder indiende in de Senaat en hij wil deze maatregel van goed bestuur ook in Vlaanderen invoeren.

Bart Tommelein gaat dan ook een voorstel indienen in het Vlaams parlement zodat ook in Vlaanderen paal en perk zal worden gesteld aan de domiciliefraude binnen de sociale huisvesting: "Studies tonen aan dat aldus op korte termijn 4% van de sociale woningen zou vrijkomen, waardoor de wachtlijsten aardig zouden afnemen. Gezien het stilzitten van de Vlaamse regering zal ik dan ook een voorstel van resolutie in die zin indienen in het Vlaams parlement".

Voor Open Vld is het gedoogbeleid voor domiciliefraude afgelopen en de partij wil hiervoor alle middelen inzetten. (KRISTOF VAN ACCOM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud