Duidelijke instantie nodig voor klachten discriminatie in hoger onderwijs

Er moet een instantie komen die duidelijk bevoegd is voor de behandeling van klachten over discriminatie in het hoger onderwijs. Dat is één van de 21 voorstellen die het Platform Allochtone Studenten (PAS) maandag naar voren schuift bij de voorstelling van het project "Van Zwartboek Discriminatie tot Witboek Diversiteit".

Volgens het PAS - het overlegplatform van de allochtone en interculturele studentenverenigingen in de Vlaamse gemeenschap - worden allochtone studenten in het hoger onderwijs nog regelmatig gediscrimineerd. Het probleem blijft echter onderbelicht, zo klinkt het.

Om dat te verhelpen, heeft het PAS maandag twee publicaties over het onderwerp voorgesteld. In het Zwartboek worden tien getuigenissen van studenten en pas afgestudeerden gebundeld. Daaruit blijkt dat de discriminatie waarmee allochtone studenten in het hoger onderwijs geconfronteerd worden zowel uitgaat van professoren als van medestudenten. Typisch voor het racisme in het hoger onderwijs is wel dat het op een meer subtiele manier plaatsvindt.

In het Witboek formuleert het PAS 21 voorstellen die een oplossing moeten bieden voor het probleem. Het voornaamste voorstel houdt in dat er een instantie de duidelijke bevoegdheid moet krijgen voor de behandeling van de klachten rond discriminatie. Momenteel is het niet echt duidelijk waar de getroffen studenten terecht kunnen.

Een ander voorstel in het Witboek houdt in dat schriftelijke examens en papers anoniem gequoteerd worden. Voorts wordt in het Witboek onder meer gepleit voor een nultolerantie voor discriminatie, voor de oprichting van een expertisecentrum rond allochtonen in het hoger onderwijs en voor een uniforme registratie van allochtone studenten. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud