Embryo's en jonge kinderen gevoeliger voor radioactiviteit

Ongeboren en heel jonge kinderen zijn gevoeliger voor radioactiviteit en straling dan de doorsnee volwassene. Dat melden wetenschappers uit binnen- en buitenland op het Symposium on Health Impact of Pre- and Early Post-natal Irradiation, dat door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) georganiseerd werd.

"Goede bescherming- en preventiemaatregelen naar deze doelgroepen moeten daarom de regel worden", melden FANC en SCK vrijdag in een persbericht. De beschreven effecten omvatten onder meer miskramen, groeivertraging, mentale achterstand, leukemie of kanker. "Ook aangeboren afwijkingen, met vooral letsels aan het centraal zenuwstelsel worden vastgesteld. Tsjernobyl maakte dan weer duidelijk dat kinderen bij bloostelling aan radioactief jodium een duidelijk hoger risico op schildklierkanker lopen dan volwassenen", luidt het.

FANC en SCK wijzen op het risico van blootstelling bij zwangere vrouwen dat zowel in beroepssituaties bestaat waarin vrouwen werken met ioniserende straling, als in de medische sector wanneer zij onderzoeken of behandelingen met straling ondergaan. "In ons land is de gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan ioniserende straling vooral toe te schrijven aan toepassingen in de medische sector, wat bijna 50 procent van de gerechtvaardigde blootstelling betekent."

Het FANC richt zich uitdrukkelijk tot werkgevers en arbeidsgeneesheren, voorschrijvende artsen, gynaecologen, pediaters, radiologen en nucleair geneeskundigen. "Elke blootstelling die niet gerechtvaardigd kan worden, moet absoluut worden vermeden." Het FANC vraagt ook zwangere vrouwen en jonge moeders om hun arts of werkgever op de hoogte te brengen van hun toestand en eventueel ondergane onderzoeken, om zo onnodige blootstelling te vermijden. (KAV)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud