Europa geeft hoop op bindend klimaatakkoord in 2010 op

De Europese ministers van Milieu zijn het maandag in Brussel eens geraakt over een tweesporenstrategie om de onderhandelingen over een internationaal klimaatakkoord nieuw leven in te blazen. De ministers hebben wel de hoop opgegeven dat er nog dit jaar een bindend akkoord zal worden bereikt.

Na de mislukking van Kopenhagen eind vorig jaar nemen de klimaatonderhandelaars in november van dit jaar de draad weer op in Cancun. "De algemene indruk is dat het quasi onmogelijk wordt om later dit jaar in Mexico een globaal bindend akkoord te bereiken", zo vatte Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) de urenlange beraadslagingen samen.

Schauvliege, die in Cancun het Europese voorzitterschap bekleedt, gelooft wel dat in Mexico vooruitgang geboekt kan worden. "We kunnen een stap vooruit zetten, om dan misschien op de volgende conferentie in Zuid-Afrika tot een akkoord te komen."

Europa mikt op twee sporen. Enerzijds stellen de Europeanen een mogelijke voortzetting van de engagementen in het kader van het protocol van Kyoto in het vooruitzicht om de armste landen gerust te stellen. Tegelijkertijd willen ze met sleutelspelers als de VS en China verdere afspraken maken over een globaal bindend akkoord.

Daarnaast beloofden de milieuministers de ontwikkelingslanden dat er nog voor Cancun geld voor de strijd tegen klimaatverandering in de derde wereld zou overgemaakt worden. In Kopenhagen had Europa 7,2 miljard euro voor de periode tot 2012 beloofd. België levert een bijdrage van 150 miljoen euro. Een werkgroep beraadt zich momenteel over de interne Belgische verdeelsleutel.

(RBR)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud