Europa keurt Belgisch CO2-plan goed

De Europese Commissie heeft het federale toewijzingsplan voor vervuilingsrechten, de CO2-quota, goedgekeurd. Dat meldt La Libre Belgique donderdag.

In het kader van het Kyotoprotocol moet elke Europese lidstaat voor de periode 2008-2012 een plan voorstellen, met de toewijzing van CO2-quota aan de bedrijven die een impact hebben op het milieu. Volgens het goedgekeurde Belgische plan mogen de bedrijven tot 291.471.681 ton CO2 uitstoten. Het gaat om de quota die al voorlopig waren toegekend aan de bedrijven, aldus Franck Vandermarlier van Agoria, de federatie van de technologische industrie.

In Wallonië gaan intussen stemmen op om de CO2-quota die vrijkomen door het stilleggen van activiteiten van ArcelorMittal, terug aan het gewest te geven. Die kan ze dan verkopen en het geld gebruiken voor investeringen in milieu en energiebesparende maatregelen. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud