Europa sluit de ogen voor potentiële gevaren van producten

Onderzoekers, bedrijven en beleidsmakers in Europa houden te weinig rekening met signalen die duiden op potentiële gevaren van nieuwe technologieën, zoals genetisch gemanipuleerde gewassen en mobiele telefoons. Dat betoogt het Europees Milieu Agentschap (EMA) donderdag in een lijvig rapport.

Twaalf jaar na de publicatie van een eerste rapport publiceert het Europese Milieu Agentschap opnieuw 750 pagina's met verhalen over de wijze waarop vroegtijdige signalen over de mogelijk gevaarlijke gevolgen in de wind worden geslagen bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën of producten, met alle gevolgen vandien op het vlak van gezondheid, milieu...

Het rapport vertelt de verhalen achter de vruchtbaarheidsproblemen die veroorzaakt worden door pesticiden en de hormoonverstorende chemische stoffen in plastic. Het rapport staat ook stil bij de signalen die wijzen op de mogelijke gevaren van hedendaagse technologieën, zoals de rapporten die een link leggen tussen gsm-gebruik en kanker.

Het agentschap vraagt bedrijven, onderzoekers en overheden om veel meer achting te hebben voor het voorzorgsprincipe bij de ontwikkeling van producten. Directrice Jacqueline McGlade stelt aan de kaak dat de voorbije tien jaar slechts één procent van de publieke financiering voor onderzoek is besteed aan de mogelijke gevaren van producten in sectoren als nanotechnologie, biotechnologie en communicatie. "99 procent voor het product, één procent voor de risico's, dat kan niet volstaan", aldus McGlade. (JDH)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud