Europese Commissie houdt been stijf over melkquota

Ondanks nieuwe manifestaties van ontevreden melkboeren in Wallonië blijft de Europese Commissie vasthouden aan de geplande afschaffing van het quotasysteem. Dat heeft eurocommissaris voor Landbouw Mariann Fischer Boel woensdag verklaard bij de presentatie van een studie naar de situatie in de melksector.

Volgens Fischer Boel zou het inperken van de productiequota in strijd zijn met de vooropgestelde hervorming van het Europese landbouwbeleid. De eurocommissaris wijst er bovendien op dat de productie nu reeds 4,2 procent lager ligt dan de beschikbare quota toelaten.

De Commissie suggereert wel een hele reeks andere maatregelen die de in crisis verkerende melkveehouders soelaas kunnen bieden. Zo zal het dagelijks bestuur van de Europese Unie melkpoeder en boter blijven opkopen, exportrestituties blijven toekennen en betalingen aan de landbouwers versnellen. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud