Europese Commissie somber over sociale situatie in Europa

De Europese Commissie heeft de alarmbel geluid over de toenemende werkloosheid en armoede in Europa. Na jaren van aanhoudende crisis verliezen de meeste nationale systemen van sociale bescherming veel van hun mogelijkheden om de inkomens van de gezinnen te beschermen, zo stelt een rapport over de tewerkstelling en sociale ontwikkelingen in 2012.

Enkele uren nadat Eurostat een nieuwe piek in de werkloosheidscijfers bekendmaakte, kon bevoegd eurocommissaris Laszlo Andor het sombere beeld van de sociale situatie in Europa enkel bevestigen. Naast de stijgende werkloosheid kampen vele lidstaten ook met dalende gezinsinkomens en toenemende armoede en sociale exclusie en het lijkt de eurocommissaris "onwaarschijnlijk" dat 2013 veel verbetering zal brengen. In 2007 luidde het nog dat sociale uitkeringen de Europeanen zouden beschermen tegen de crisis, maar dat vangnet vertoont steeds grotere gaten. "De buffer van lagere fiscale inkomsten en hogere uitgaven voor sociale uitkeringen is weg omdat de nationale begrotingen geen manoeuvreerruimte meer hebben", stelt Andor. Dat laat zich vooral zuidwaarts voelen. Zo is het beschikbare gezinsinkomen in Griekenland tussen 2007 en 2011 met 17 procent gedaald, in Spanje met acht procent. Andor blijft niettemin vasthouden aan het door de Commissie uitgestippelde pad voor de sanering van de openbare financiën in de lidstaten. De eurocommissaris herhaalde wel dat die politiek gepaard moet gaan met maatregelen om de groei aan te zwengelen en de sociale inclusie te versterken. (GEORGES GOBET)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud