Europese Commissie stelt bouwvergunning Beverse gevangenis in vraag

In een poging de bouw van de gevangenis in Beveren alsnog 48 meter op te schuiven, heeft stRaten-generaal bij de Europese Commissie een eerste slag thuis gehaald. De Commissie stelt de bouwvergunning voor de gevangenis ernstig in vraag.

Actiegroep stRaten-genraal ijvert voor het Meccano-tracé als alternatief voor de Oosterweelverbinding, terwijl de gevangenis in Beveren net ingeplant wordt midden het Meccano-tracé.

De Europese Commissie oordeelt nu dat er onterecht een bouwvergunning werd afgeleverd voor de gevangenis. Zo werd vooraf een MER (milieueffectrapportage) noch een screening voor de bouw van de gevangenis opgemaakt. Daarop diende stRaten-generaal een klacht in bij de Europese Commissie, die hen nu gelijk gaf.

"Het bouwen van een gevangenis dient te worden beschouwd als een stadsontwikkelingsproject. Dergelijk project valt volgens de Europese regelgeving onder de screeningsplicht op milieueffecten", zegt Manu Claeys, voorzitter van stRaten-generaal.

In een volgende fase zal de Europese Commissie nu de Vlaamse regering om uitleg vragen waarom er geen MER of screening plaats vond. "Als de Vlaamse regering daarop binnen de twee maanden geen afdoende antwoord kan geven, wordt de bouwvergunning door de Europese Commissie verbroken", legt Claeys uit. "Vanaf dan moet de aanvraag voor een bouwvergunning van voor af aan worden hernomen, met de opmaak van een screening of MER waartegen stRaten-generaal wel bezwaar kan indienen. Indien de regering gewoon doorgaat met de bouw van de gevangenis, waarvan de eerste steen op 1 juni werd gelegd, kan de Europese Commissie België voor het Europese Hof van Justitie dagen."

Volgens Claeys is het perfect mogelijk de gevangenis in Beveren 48 meter op te schuiven en zo een corridor vrij te houden voor het Meccano-tracé van de Antwerpse ring. Maar volgens Claeys probeert de Vlaamse regering nu door de bouw van de gevangenis dat Meccano-tracé onmogelijk te maken. "Men spant het paard voor de wagen en daarom is het belangrijk dat de Europese Commissie ons in deze klacht heeft gelijk gegeven." (MVL)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud