Evenwichtig personeelsbestand: overheid maakt voorbeeldrol niet waar

Er werken nog steeds te weinig mensen uit een kansengroep bij de Vlaamse overheid. Dat staat in een gezamenlijk advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de commissie Diversiteit op het vrijdag goedgekeurde Gelijke Kansen- en diversiteitsplan 2010.

Met 0,9 personeelsleden met een arbeidshandicap en 1,8 pct personen van allochtone afkomst bij de Vlaamse overheid is er geen reden voor een hoera-stemming, vindt men bij de Serv en de commissie Diversiteit. "Er is misschien wel veel goede wil, maar er moet nog veel gebeuren", luidt het bij de Serv. Dat vindt ook voorzitter Peter Leyman. "De overheid maakt haar voorbeeldrol op vlak van kansengroepen naar het bedrijfsleven nog onvoldoende waar".

De Serv en de commissie Diversiteit vrezen dat de kleine stijging bij de kansengroepen die er was, zal worden tenietgedaan door besparingen. Ze pleiten voor onder meer een duidelijk actieplan van Jobpunt Vlaanderen en een sensibilisering van de topambtenaren. Dat wordt overigens een criterium bij de evaluatie van ambtenaren.

De Serv en de commissie Diversiteit dringen ook aan op een imago-onderzoek waarom zo weinig allochtonen aan de slag gaan bij de Vlaamse overheid. Zo kunnen mogelijke drempels worden gedefinieerd. (WDM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud