Fortiscommissie: niet naar Oostende - eerst knelpuntennota

De Fortis-onderzoekscommissie trekt zich dit weekend niet in conclaaf in Oostende terug om zich over haar conclusies en aanbevelingen te buigen. Eerst gaat commissievoorzitter Bart Tommelein met de experts van de commissie een knelpuntennota met daarin de lancunes en onvolkomendheden van het onderzoek schrijven. Zondag begint in Brussel de bespreking van het eindverslag.

De vergadering van de onderzoekscommissie achter gesloten deuren ging om 17.00 uur van start en duurde uiteindelijk tot omstreeks 23.00 uur. Onderwerp was de brief van de voorzitter van de kamer bij het Brusselse hof van beroep die bezig is met het tuchtdossier in de Fortis-zaak. Daarin stond dat sommige getuigenissen die in de Kamer in openbare zitting werden gedaan, op essentiële punten niet stroken met verklaringen in het tuchtonderzoek.

Na de vergadering, die tot tweemaal toe werd geschorst, stelde voorzitter Tommelein dat het op basis van een aantal feiten te vroeg is om tot de orde van de dag over te gaan. (LOD)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud