Frank Vandenbroucke op sp.a-bijeenkomst in Leuven

Voorzitters en secretaressen van Vlaams-Brabantse sp.a-afdelingen hebben zich maandagavond tijdens een massaal bijgewoonde gesloten vergadering in het Leuvense Provinciehuis beraden over de beslissing van partijvoorzitter Caroline Gennez om het Vlaams-Brabantse boegbeeld Frank Vandenbroucke niet op te nemen in de nieuwe Vlaamse regering. Opmerkelijke aanwezige was Vandenbroucke zelf die kort het woord voerde.

Na afloop weigerden de partijboegbeelden Bruno Tobback, Mia Devits, Hans Bonte en ook Vandenbroucke zelf elke commentaar. Uit een rondvraag bij de aanwezigen bleek dat zoals verwacht tijdens de vergadering heel wat kritiek gespuid werd op Gennez' beslissing. Midden september had een Vlaams-Brabantse delegatie hierover een gesprek met Gennez maar haar antwoord "dat ze in de eerste plaats koos voor een ploeg waar ze goed mee kon samenwerken" kon de aanwezigen maandagavond in Leuven niet bevredigen.

Vandenbroucke beperkte zich tot een kort, serene tussenkomst waarin hij benadrukte dat het hier niet gaat over Vandenbroucke of zijn carrière, maar dat er nu in de eerste plaats voor moet gezorgd worden "dat de partij vooruitgaat". Hij legde volgens een aanwezige wel de vinger op de wonde door erop te wijzen op "dat het in de actuele politieke cultuur blijkbaar belangrijker is goeie vriendjes te zijn met de ene of de andere, dan politiek goed te werken of electoraal goed te scoren". Hij stelde zelf nog een hele tijd politiek "low profile" te blijven.

Uit een rondvraag bij de aanwezigen bleek achteraf dat de woede bij de basis over de beslissing om Vandenbroucke uit de Vlaamse regering te weren nog steeds vrij groot is. Ook de angst voor een negatief langetermijneffect voor de partij is groot. Zo loopt in enkele afdelingen de hernieuwing van de lidkaarten duidelijk vertraging op en wordt met argusogen uitgekeken naar de reactie van de kiezer bij volgende verkiezingen. Om de in Vlaams-Brabant aangerichte partijschade te herstellen hopen sommigen op een initiatief van partijvoorzitter Caroline Gennez. (FDC)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud