Franstalig verzet tegen Vlaams-Brabantse "oorlogsmachines"

De Franstalige UF-lijst zal tijdens de bespreking van de Vlaams-Brabantse begroting voor 2008 tegen alle begrotingsartikels stemmen "die oorlogsmachines tegen Franstaligen uitmaken". Dat heeft fractieleider Michel Dandoy (UF) woensdag gezegd in de provincieraad.

Dandoy kantte zich tegen de provinciale subsidiëring van De Rand, RandKrant, Vlabr-accent, Platform van Gemeenten, gemeenschapscentra, subsidiereglement Vlaams karakter, software Vlaams karakter, Ring TV, enzovoort.

"De talrijke pogingen om het Vlaams karakter van de Brusselse rand te versterken zijn een mislukking", aldus Dandoy. Hij beaamde de opmerking uit de strategische nota van de deputatie over het Vlaams karakter "dat het aantal anderstaligen in de rand zal blijven toenemen".

Laeremans verweet de deputatie dat ze, ondanks de toegenomen verfransing, nog steeds maar anderhalve medewerker veil heeft voor het Vlaams karakter, redacteurs van De RandKrant niet op de vingers tikt als die een "stuitend gebrek aan Vlaamsgezindheid" aan de dag leggen en niet protesteert tegen "onaanvaardbare provocaties" van de waarnemende FDF-burgemeesters Van Hoobrouck (Wezembeek-Oppem) en Thiery (Linkebeek). (TIP)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud