Advertentie

Franstalige raadsleden Rode versturen kiesbrieven

Tijdens een woelige gemeenteraad in faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode is zaterdagochtend beslist om de bevoegdheid voor het versturen van de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen van het schepencollege over te dragen aan 10 Franstalige raadsleden. De Vlaamse oppositie heeft hiertegen prompt klacht neergelegd. Tijdens de zitting lieten een tiental leden van het Taalaktiekomitee enkele keren luidruchtig protest horen.

"Wij hebben geweigerd om hierover mee te stemmen omdat de gemeenteraad in deze zaak onbevoegd is om in de plaats te treden van het schepencollege. We vermoeden dat er Franstalige oproepingsbrieven zullen worden verstuurd naar Franstaligen, wat in strijd is met de Vlaamse regelgeving. Alhoewel hierover vanmorgen niets formeel beslist is kan dit worden afgeleid uit het feit dat de Franstalige meerderheid ons amendement verwierp om hierbij de Vlaamse regelgeving te respecteren", aldus de Vlaamse schepen Anne Sobrie.

(VOC)

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud