Advertentie

Fraudecommissie keurt eindrapport goed

De parlementaire onderzoekscommissie Fiscale Fraude heeft donderdagavond haar eindrapport goedgekeurd. Dat gebeurde bijna unaniem, op twee onthoudingen van Vlaams Belang na. In het rapport staat een vijftigtal vaststellingen en aanbevelingen die de strijd tegen de fiscale fraude performanter moeten maken. Wellicht volgt volgende woensdag de bespreking in de plenaire vergadering en daags nadien de stemming.

De teneur van het eindverslag is dat er een hervorming nodig is bij de fiscus, het gerecht en de manier waarop die twee samenwerken. Zo beveelt de commissie onder meer de opheffing van het bankgeheim aan bij onderzoeken naar fiscale fraude, de versterking van de administratie waardoor die bijvoorbeeld huiszoekingen zal kunnen doen, de oprichting van een Comité F en de invoering van het "una via"-principe, waarbij fraudedossiers ofwel administratief ofwel gerechtelijk worden afgehandeld. Ook de wet Franchimont, die de verdediging nu vaak gebruikt om de rechtszaak zoveel mogelijk te rekken met het oog op verjaring, komt ter sprake. Zo vraagt de commissie een grondige evaluatie van de wet. De echte discussie over de hervorming is echter voor de commissie Justitie.

(DWM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud