Freya Van den Bossche: "Betaalbaar wonen blijft doel"

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) verzekert dat betaalbaar wonen steeds een basisdoelstelling zal blijven van de Vlaamse regering. "Indien het Europees Hof de regels rond 'Wonen in eigen streek' zou vernietigen, is dat slechts één instrument dat wegvalt", verduidelijkte ze aan Belga. De minister wacht evenwel het definitieve arrest van het EU-hof af alvorens ook inhoudelijk te reageren.

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie noemde de bepalingen rond 'Wonen in eigen streek' uit het Vlaamse grond- en pandendecreet in strijd met het recht van de Europese Unie. De regeling bepaalt dat kandidaat-kopers in 69 geselecteerde gemeenten een duurzame band met de betrokken gemeente moet kunnen aantonen. Volgens de advocaat-generaal beknot dat echter de fundamentele Europese rechten.

Vlaams minister Van den Bossche reageert voorlopig niet ten gronde op dat niet-bindend advies aan de rechters in Luxemburg. Aangezien het om een prejudiciële vraag gaat van het Grondwettelijk Hof, heeft ze immers nog een kans om tussen te komen in de procedure. Het arrest van het EU-Hof verwacht ze begin volgend jaar, de uitspraak van het Grondwettelijk Hof pas medio 2013.

Maar zelfs al zou het hof een deel van het decreet vernietigen, "dan nog blijft de basisdoelsteling van betaalbaar wonen voor de Vlaamse regering hoe dan ook overeind", onderstreept ze. "In dat geval valt er één instrument weg, maar we beschikken nog over andere instrumenten om dat engagement na te komen." (KAV)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud