Gebruik van zware drugs door jongeren stijgt explosief

Het aantal jongeren dat zware drugs gebruikt, is spectaculair gestegen tegenover twee jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Onderzoek- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO). In 2009 had al 5,8 procent van de jongeren middelen als ketamine, heroïne, XTC en cocaïne/crack gebruikt. In 2007 bedroeg dat percentage nog 2,8 procent.

Opvallend is dat het bij een groot deel van die gebruikers niet bij één keer blijft, en dat de drug meermaals gebruikt wordt. In 2009 heeft de meerderheid al verscheidene keren zware drugs gebruikt.

Drugs worden vaak gebanaliseerd, weet het OIVO. Het gebruik wordt gerelativeerd en de gezondheidsrisico's worden vergeten. Ook het gevoel dat "iedereen" het doet, heeft een drempelverlagende werking. Het OIVO wijst er ook op dat jongeren zich dikwijls aan hun idolen spiegelen. Door het onverantwoord voorbeeldgedrag van die iconen worden jongeren ook meer aangezet tot gebruik.

In maart 2009 werden 2.630 jongeren tussen 12 en 17 ondervraagd in de Belgische scholen. Er werd ook gepeild naar het cannabisgebruik. Meer dan een op vier geeft toe al cannabis te hebben geprobeerd. Jongeren beginnen al vanaf hun twaalf jaar met cannabis, en bij 16-jarigen is het gebruik het hoogst. Veertien procent van hen is gebruiker.

Tegenover vorig onderzoek in 2007 is de frequentie van het cannabisgebruik fors gestegen. Per week gaven de jongeren toen aan dat ze gemiddeld 5,5 keer cannabis gebruikten. Nu is dat bijna het dubbele: 10,1 keer. (VRW)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud