Geen no-gozones in Brussel maar wel 25 'gevoelige plaatsen'

Er zijn in de Brusselse agglomeratie geen no-gozones, waar politie en gerecht het niet meer voor het zeggen zouden hebben, maar wel 25 zogenaamd gevoelige plaatsen waar politiemensen minder vlot tussenkomen. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Comité P heeft uitgevoerd. Politiemensen geven in dat onderzoek zelf aan dat ze bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen om op die plaatsen tussen te komen maar ook dat ze contact met bepaalde bevolkingsgroepen mijden, of er harder tegen optreden.

Het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten voerde een onderzoek naar de problematiek van geweld tegen leden van de politiediensten in de Brusselse agglomeratie, omdat de laatste jaren de gevallen van agressie toenamen. De politievakbonden meldden in dat verband ook het bestaan van no-gozones en wezen erop dat een aantal agenten risicosituaties zou mijden.

Het Comité P bevroeg zowel de verantwoordelijken van de verschillende Brusselse politiekorpsen als 517 Brusselse politieagenten. Uit dat onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van no-gozones maar wel van 25 gevoelige plaatsen waar politietussenkomsten regelmatig zeer moeilijk verlopen. Bijna de helft van de ondervraagde politiemensen (49,1 procent) geeft toe dat ze op die plaatsen enkel komen nadat ze bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen hebben.

Daarnaast geeft 41,5 procent toe contacten met bepaalde bevolkingsgroepen te vermijden om zichzelf niet in hachelijke situaties te brengen. 76,1 procent geeft zelfs toe zich tegenover die bevolkingsgroepen harder op te stellen om zijn gezag te doen gelden. (ANA)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud