"Geen overstromingen verwacht, maar waakzaamheid geboden"

Maandagavond en -nacht trekt een nieuwe regenzone over het land en wordt er 10 tot 15 mm verwacht, zo meldt de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Als er niet meer neerslag valt dan voorspeld, worden er geen nieuwe kritieke overstromingen verwacht langs de onbevaarbare waterlopen. De situatie wordt wel nauwlettend opgevolgd.

In het bekken van de Brugse Polders staan enkele waterlopen momenteel nog vrij hoog.De waterstanden zullen er de komende uren traag dalen. Vanaf dinsdag kan er opnieuw een stijging optreden, voorlopig zonder tot nieuwe kritieke overstromingen te leiden.

In het Leiebekken worden geen kritieke overstromingen verwacht. De hoge waterstanden kunnen nog geruime tijd aanhouden en opnieuw toenemen na de neerslag vannacht. De brandweer is verwittigd en de situatie wordt opgevolgd.

In het Denderbekken konden kritieke overstromingen worden vermeden en voorlopig worden geen nieuwe kritieke overstromingen voorspeld.

In het Benedenscheldebekken overstroomt de Grote Molenbeek, maar de brandweer is ter plaatse. Preventief werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. T

In het Dijle- en Zennebekken zijn de stuwen op de Vrouwvliet in Mechelen preventief platgelegd om het stroomopwaartse gebied te ontlasten. Er worden geen kritieke overstromingen voorspeld.

In het Demerbekken wordt het wachtbekken van Schulensbroek vermoedelijk nog tot morgenochtend verder gevuld, maar er is nog meer dan voldoende capaciteit beschikbaar. Er worden nergens kritieke overstromingen verwacht.

In het noordelijk Maasbekken heeft het peil van de Mark zijn maximum bereikt, maar er wordt geen bebouwing bedreigd.

Het Hydrologisch InformatieCentrum (HIC) meldt dat, tenzij er komende nacht aanzienlijk meer neerslag dan verwacht zou vallen, geen ernstige kritieke overstromingen langs de bevaarbare waterlopen zullen plaatsvinden. Vooral de evolutie van de waterstanden langs de Dender wordt zeer nauw opgevolgd.

(KRISTOF VAN ACCOM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud