Advertentie
Advertentie

Geens wil beloningsbeleid dat risicogedrag bankiers uitsluit

Naast een principieel verbod op bonussen voor leiders van door de staat gesteunde banken werkt minister van Financiën Koen Geens (CD&V) aan een wettelijke regeling die moet voorkomen dat het verloningsbeleid van een bank het personeel van die bank aanzet tot onverantwoorde risico's. Dat laat zijn kabinet vandaag weten.

Minister Geens werkt aan twee wetsontwerpen. Het eerste voert een verbod op variabele beloning in voor instellingen die steun hebben gekregen van de overheid en is van toepassing op de leiders van die banken. Onderliggende gedachte is dat die instellingen absolute prioriteit moeten verlenen aan het terug financieel gezond worden, en hun middelen niet mogen aanwenden om variabele verloning toe te kennen aan hun leiders, zegt de minister.

Op dit absolute verbod moet naar de mening van Geens "in uitzonderlijke omstandigheden" een afwijking toegestaan zijn. "Het moet bijvoorbeeld mogelijk blijven bekwame crisismanagers aan te trekken voor financiële instellingen in moeilijkheden". Dat is in overeenstemming met de richtsnoeren van de Europese toezichthouders, zegt de minister. Het beperken van de vertrekvergoeding tot maximaal twaalf maanden gaat verder dan de Europese richtsnoeren, aldus Geens.

Het tweede ontwerp, dat volgens Geens niet los gezien kan worden van het eerste, heeft betrekking op "alle personen wier functie een (financieel) risico kan inhouden voor de bank". Het gaat niet alleen om leiders, maar ook om, bijvoorbeeld, de traders. Dat ontwerp bepaalt dat het beloningsbeleid afgestemd moet worden op de langetermijndoelstellingen van de instelling. "Het beloningsbeleid wordt op een wijze geregeld waardoor dit bijdraagt aan een gezond risicobeheer binnen de financiële instelling. 'Moral hazard' moet vermeden worden", luidt het. (Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud