Gemeenschapsinstellingen moeten werk maken van interne klachtenprocedure

De gemeenschapsinstellingen voor jongeren moeten werk maken van een procedure die een interne, neutrale klachtenbehandeling garandeert. Dat zegt Zorginspectie in zijn eerste inspectierapport over de instellingen. Het personeel in de instellingen heeft volgens het rapport ook nood aan een meer gerichte vorming en ondersteuning over kinderrechten.

Zorginspectie voerde in het voorjaar voor de eerste keer inspecties uit in de gemeenchapsinstellingen en bij de pedagogische equipe van het federaal detentiecentrum De Grubbe in Everberg. Ze toetsten of de rechten van de minderjarigen er voldoende gerespecteerd werden. Globaal genomen lijkt dat het geval te zijn. De jongeren zelf vinden dat ze bij opname en tijdens hun verblijf in de instelling voldoende geïnformeerd zijn over belangrijke zaken, zoals de regels in de leefgroepen. Ze vinden ook dat het personeel voldoende aanspreekbaar is. Werkpunten zijn wel de vorming van het personeel rond rechten en verantwoordelijkheden van jongeren. Ook pleit het rapport voor inspanningen rond het betrekken van ouders bij de hulpverlening en voor een interne klachtenprocedure. Jongerenwelzijn heeft de aandachtspunten van het rapport omgezet in een "concreet plan van aanpak" en gaat er naar eigen zeggen "meteen mee aan de slag". (DLA)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud