Groen Leuven wil "vage en absurde bepalingen" uit politiereglement

Groen Leuven eist de schrapping van een tiental vage, overbodige tot absurde bepalingen uit het Leuvense politiereglement waarvoor een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) zou kunnen opgelegd worden. Het gaat om bepalingen die bijvoorbeeld verbieden om aan bomen en struiken te schudden of erin te klimmen, voorwerpen zoals een stofdoek op straat uit te kloppen, na middernacht drank te nuttigen op het openbaar domein, enzovoort.

"Wie het politiereglement naleest merkt allerlei angstvallige pogingen om mogelijk storende gedragingen te verbieden en heel normaal gedrag van kinderen en jongeren strafbaar te maken. Onder het mom van leefbaarheid wordt op die manier heel wat levendigheid in de kiem gesmoord. We willen ook af van vage bepalingen die willekeurig kunnen worden toegepast", aldus Lies Corneillie donderdagavond tijdens een persontmoeting.

Corneillie, hierin gesteund door kamerlid Eva Brems, toonde zich verheugd dat burgemeester Louis Tobback (sp.a) reeds verklaarde de nieuwe bepalingen uit de GAS-wetgeving niet te zullen toepassen. Beiden beklemtoonden echter dat hiermee niet alles opgelost is. Corneillie verwees niet enkel naar hoger genoemde bepalingen in het politiereglement, maar ook naar de automatische link die het Leuvense bestuursakkoord legt tussen overlast en hangjongeren.

"Het massale protest tegen de nieuwe GAS-reglementering was niet alleen gericht tegen de nieuwe bepalingen zoals de leeftijdsverlaging, de verhoging van boetes en nieuwe sancties zoals straatverbod, maar ook tegen de wijze waarop het systeem nu al wordt toegepast. Wij waren de enigen in het parlement die tegenstemden en willen nu de strijd lokaal verderzetten door hetgeen er plaatselijk bestaat aan GAS-reglementering te analyseren en te doen aanpassen", aldus Eva Brems. (Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud