Groen!: N-VA laat Doel vallen

Groen! is teleurgesteld in de houding die N-VA aanneemt tegenover het havendorp Doel. "Voor de verkiezingen vocht N-VA mee voor het woonrecht in Doel. Nu laat ze Doel koudweg vallen", stelt Groen!-fractieleider in het Vlaams parlement Filip Watteeuw na een gesprek met zijn N-VA-evenknie Kris Van Dijck.

Vanaf 1 september mag in Doel niet meer worden gewoond. De Vlaamse regering wil van Doel havengebied maken en dat betekent uiteraard het einde van het polderdorp. Bedoeling is dat het Saeftinghedok er komt. Groen! pleit voor een verlenging van het woonrecht in Doel en hoopte daarbij steun te krijgen van N-VA. Watteeuw wijst erop dat de N-VA-parlementsleden Helga Stevens, Jan Peumans en Mark De Mesmaeker zich in het verleden engageerden voor het woonrecht in Doel. "Ze ondertekenden voor de verkiezingen een petitie om Doel als cultureel rustpunt in de haven te laten bestaan en dit zolang er geen bouwvergunning is voor het Saeftinghedok", luidt het. Watteeuw trok naar het hoofdkwartier van N-VA om er duidelijkheid te vragen aan de partij. Ze hadden er een gesprek met Kris Van Dijck, maar dat leverde volgens Watteeuw niets op. (BEH)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud