Groenen vragen bijeenroeping federaal adviescomité Europese Aangelegenheden

Groen! en Ecolo vragen dat het federaal adviescomité Europese Aangelegenheden snel wordt bijeengeroepen. Dat moet ervoor zorgen dat de parlementsleden tijdens het Europees voorzitterschap hun controletaak kunnen uitvoeren, ondanks de periode van lopende zaken, waardoor de volksvertegenwoordigers beperkt zijn in hun interpellatierecht ten aanzien van de regering.

"Zolang er geen nieuwe regering is gevormd, zitten onze uittredende federale ministers belangrijke Europese vakraden voor. Tegen het einde van deze week zal de teller van het aantal Europese ministerraden dat aan de controle van het federale parlement is ontsnapt, al op zeven staan", motiveert Kamerlid Wouter De Vriendt.

In afwachting van de installatie van een nieuwe regering, vragen de groenen de heractivering van het federaal adviescomité Europese Aangelegenheden, dat is samengesteld uit Kamerleden, senatoren en Europarlementsleden. Ze hebben daarvoor de voorzitters van Kamer en Senaat aangeschreven. Groen! en Ecolo willen dat de ministers daar voor en na een vakraad hun beleid en voorstellen toelichten en het debat aangaan.

Beide partijen zijn ook van plan het voorstel aan te snijden tijdens de conferentie van de voorzitters. Ze hopen op de steun van de andere fracties zodat er een praktische ad hoc-oplossing zou komen, in afwachting van de volledige installatie van de commissies in Kamer en Senaat. (ROJ)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud