Advertentie
Advertentie

Grondwettelijk Hof schorst Vlaamse inspectie Franstalig onderwijs Brusselse rand

Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag het Vlaams decreet dat de inspectie van de Franstalige basisscholen in de rand rond Brussel aan de Vlaamse Gemeenschap toewijst, gedeeltelijk geschorst. Concreet betekent het dat Vlaanderen niet kan controleren of in die scholen aan de eindtermen van het Vlaams onderwijs wordt voldaan.