Grondwettelijk Hof verwerpt beroep Electrabel: opsteker voor energiebeleid

Een opsteker voor het energiebeleid. Zo noemt Groen!-Kamerlid Tinne Van der Straeten het arrest van het Grondwettelijk Hof, dat de beroepen van de nucleaire producenten tegen de bijdrage voor de begroting 2008 dinsdag verwierp. "Het arrest impliceert dat er geen juridische obstakels meer zijn om de woekerwinsten van de nucleaire sector af te romen", stelt ze in een reactie.

Van der Straeten vindt dat de regering de winsten moet afromen via een wet. "Dit hoeft helemaal niet geregeld te worden via deals of akkoorden met de sector. De regering moet durven om alle achterpoortjes te sluiten. Daarbij mag het niet meer gaan over willekeurige bedragen in willekeurige wetten of deals afgesloten in onderonsjes met de energiesector. De enige juiste weg is een wetgevend kader dat transparant en niet-discriminatoir is", luidt het.

De groene politica wijst erop dat het Grondwettelijk Hof benadrukt dat de heffing veroorloofd is omdat de middelen worden ingezet voor het energiebeleid van het land. Het geld is echter gewoon in de schatkist beland. Volgens Van der Straeten moet het gebruikt worden voor investeringen in groene energie, energie-effciëntie en een betere marktwerking.

In dat verband wijst het Kamerlid op mogelijke problemen met de heffing voor 2009. "Daar zegt de wet immers letterlijk dat het bedrag zal worden aangewend voor de Rijksmiddelenbegroting. Naar de letter van het arrest zou dit dus niet kunnen". (ROJ)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud