Grootse protestmars tegen stadionplannen in Loppem

Zo'n 600 mensen hebben maandagavond deelgenomen aan de ballonmanifestatie van de Witte Pion in Loppem. Dat is de vereniging van omwonenden die zich verzet tegen de plannen van Club Brugge en projectontwikkelaar Uplace om langs de Oostkampse Baan in Loppem een nieuw winkelcomplex te bouwen met een voetbalstadion voor 40.000 toeschouwers.

"Het getuigt van politieke moed en verantwoordelijkheid dat de Vlaamse regering niet overhaast te werk gaat onder druk van het zware lobbywerk in dit dossier", luidt het in een mededeling van de Witte Pion maandag. "We hopen dat de Vlaamse regering rekening zal houden met de vele bezwaren die heel recent in het milieueffectenrapport (MER) zijn geopperd."

Volgens de Loppemse buurtbewoners en sympathisanten moet een stadion van 40.000 zitjes mogelijk zijn op een locatie met een groter maatschappelijk draagvlak, minder impact op de lokale handel, de omliggende woonkernen en met respect voor de bestaande visies inzake ruimtelijke ordening. De vereniging vraagt zich af waarom Club Brugge zich zo hard opstelt en weinig bereidwilligheid aan de dag legt om een even comfortabel stadion te aanvaarden op een andere locatie. (TIP)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud