Helft verkeersdoden valt in zones 70 en 90

Op wegen buiten de bebouwde kom, waar je 70 of 90 kilometer per uur mag rijden, vielen in 2011 437 doden te betreuren. Dat zijn er een pak meer dan op de autosnelwegen (123 doden dat jaar). Dat zegt Touring zaterdag. De mobiliteitsorganisatie vraagt meer controles op de gewestwegen.

"De wegen waar men 70 en 90 kilometer per uur mag rijden, met name buiten de bebouwde kom en buiten de autosnelwegen, zijn 'goed' voor 51 procent van het totale aantal verkeersdoden", aldus Touring in een persbericht. Veertien procent van de verkeersdoden viel op autosnelwegen, terwijl op wegen binnen de bebouwde kom nog eens 280 doden - een derde - te betreuren vielen in 2011, volgens de meest recente beschikbare gegevens.

Touring stelt een gelijkaardige tendens vast bij de verkeersongevallen met zwaargewonden, met 941 zwaargewonden op autosnelwegen (15 procent), 2.740 in zones 70 en 90 (44,5 procent) en 2.481 in de bebouwde kom (40 procent).

De organisatie besluit dat autosnelwegen minder in aanmerking komen voor controles. "Dat zijn veilige wegen want er zijn geen conflicten met langzaam verkeer, er zijn geen gewone kruispunten, geen verkeerslichten, geen fietsers of voetgangers en geen afslagstroken met tegenliggend verkeer", luidt het. Touring ziet op snelwegen wel ruimte om de trajectcontroles uit te breiden, maar pleit er daarentegen voor om flitspalen en mobiele controles te concentreren op gewestwegen. Ze vraagt ook specifieke aandacht voor de bebouwde kom met woonwijken en schoolomgevingen. (Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud