Huwelijk buiten gemeentehuis binnenkort mogelijk

De plenaire Kamer heeft donderdag een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor gemeenteraden de bevoegdheid krijgen een of meerdere plaatsen aan te duiden waar huwelijken kunnen worden voltrokken. Het voorstel van Els De Rammelaere (N-VA) en Raf Terwingen (CD&V) kreeg de unanieme steun, op één onthouding van Renaat Landuyt (sp.a) na.

Volgens het burgerlijk wetboek moet een huwelijk worden voltrokken in het gemeentehuis. De bepaling heeft te maken met het gegeven dat de registers van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk en overlijden) niet buiten het gemeentehuis mogen worden verplaatst. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan de procureur des konings de toestemming geven de registers buiten het gemeentehuis te dragen. Met hun voorstel willen De Rammelaere en Terwingen de gemeenteraad de bevoegdheid geven te bepalen op welke één of meerdere permanente plaatsen in de gemeente huwelijken mogen worden voltrokken. Het moet daarbij gaan om vaste plaatsen. Dat moet voorkomen dat door bepaalde bewoners druk wordt uitgevoerd om te kunnen huwen op eender welke plaats, op de meest originele manier. (DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud