Iasir blijft in de cel voor overval in Roux

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft donderdag de aanhouding van Hassan Iasir bevestigd in het onderzoek naar een gewapende overval in Roux, bij Charleroi. Iasir is een van de verdachten in het dossier rond de moord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen en was bijna vrijgekomen na een procedurefout.

Iasir had immers beroep aangetekend tegen zijn verdere aanhouding in het dossier-Van Nieuwenhuysen maar de KI had dat beroep niet tijdig behandeld. De man had daardoor op zaterdag 13 december moeten vrijkomen maar toenmalig minister van Justitie Jo Vandeurzen had dat tegengehouden, zodat Iasir pas een dag later op vrije voeten werd gesteld. Nog in de gevangenis werd hij evenwel opnieuw gearresteerd voor andere feiten.

In tussentijd had onderzoeksrechter Anciaux, die ook belast is met het dossier-Van Nieuwenhuysen, ook een aanhoudingsmandaat afgeleverd tegen de man, voor een gewapende overval in Roux, bij Charleroi. Daar werd het gezin van een wisselagente eind oktober 2007 thuis brutaal overvallen.

Op 26 december bevestigde de Brusselse raadkamer Iasirs aanhouding in dat dossier en nu heeft ook de KI dat gedaan. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud