Advertentie
Advertentie

Jacht op valse werklozen - Overheid verantwoordelijk maken voor uitbetaling

De uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen is geen kerntaak van de vakbonden en kan beter rechtstreeks door de overheid worden uitgeoefend. Zo reageert N-VA-Kamerlid Miranda Van Eetvelde op het bericht dat regering en vakbonden bekijken of de verantwoordelijkheid van de bonden bij de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen kan worden uitgebreid. Van Eetvelde betwijfelt of de vakbond voor deze uitbetalingen moet instaan: "Het is een erg duur systeem, terwijl het in tijden van toenemende informatisering mogelijk is dat de overheid dit zelf kan doen, zonder dat er sprake is van een tussenniveau. Dat kan perfect, de RVA doet dit nu al bij het uitbetalen van uitkeringen in het kader van het tijdskrediet."

De uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen wordt nu toevertrouwd aan de drie erkende vakbonden en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW), een overheidsinstelling. Die worden hiervoor vergoed. In 2011 ging het om 208 miljoen euro, een bedrag dat jaar na jaar blijft toenemen: op 4 jaar tijd steeg het met 20 miljoen.

Het argument van de vakbonden dat zij reeds veel goedkoper werken dan de overheidsinstelling HVW, weerlegt Van Eetvelde: "Het klopt dat de kostprijs per dossier bij de HVW een stuk hoger ligt dan bij de vakbonden, maar dat is niet onlogisch. Ze kunnen geen beroep doen op dezelfde schaalvoordelen. Als de uitbetaling volledig gecentraliseerd wordt en meer wordt ingezet op informatisering, kan de kost sterk dalen." Ze wijst er ook op dat de vakbonden rechtstreeks vertegenwoordigd zijn in de HVW, Xavier Verboven (ABVV) is voorzitter van het beheerscomité.

De N-VA kan zich niet vinden in de hervorming van het voorstel van de regering. "In plaats van het systeem nog complexer en dus nog duurder te maken, pleit ik ervoor dat de overheid zelf exclusief instaat voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen." (Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud